☰ Menu
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolesławcu

Wtorek 11.12.2018

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Podstawy prawne funkcjonowania

 1. Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r.
   
 2. Ustawa o świadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopada 2003 r.
   
 3. Ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów z dnia 07 września 2007 r.
   
 4. Ustawa  o dodatkach mieszkaniowych z dnia 21 czerwca 2001 r.,
   
 5.  Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r.,
   
 6.  Kodeks rodzinny i opiekuńczy z dnia 25 lutego 1964 r.,
   
 7. Ustawa o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”  z dnia 29 grudnia 2005 r.,
   
 8. Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 29 lipca 2005 r.,
   
 9. Ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r.,
   
 10. Ustawa o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r., 
   
 11. Ustawa – prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.,
   
 12. Ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r.  z późn. zm.,
   
 13. Rozporządzenie ministra polityki społecznej z dnia 19 kwietnia 2005 r. w sprawie  rodzinnego wywiadu środowiskowego,
   
 14. Rozporządzenie ministra polityki społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie  specjalistycznych usług opiekuńczych,
   
 15. Rozporządzenie ministra gospodarki i pracy z  dnia 25 października 2005 r., w sprawie trybu organizowania prac społecznie użytecznych,
   
 16. Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego z dnia 19 sierpnia 1994 r.
   
 17. Ustawa  o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011 r. 
   
 18. Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z dnia 27 sierpnia 2004 r.
   
 19. Ustawa o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r.
   

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Marcin Prosół
(2012-11-21 09:26:40)
Ostatnio zmodyfikował:
Marcin Prosół
(2012-11-22 10:19:56)
 

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X